Chính sách hoàn/hủy vé tàu cao tốc Mai Linh Express

Chính sách hoàn/hủy vé tàu cao tốc Mai Linh Express áp dụng dành cho đại lý, khách hàng đi tuyến Cần Thơ – Côn Đảo được áp dụng cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Hủy vé

Những trường hợp vé được hủy

– Khách thay đổi lịch trình cá nhân, không đi tàu nữa.

– Khách thay đổi tuyến

– Khách có nhu cầu thay đổi hạng ghế.

– Khách bị trễ tàu.

– Do Công ty CP Mai Linh Tây Đô: thay đổi kế hoạch vận hành tàu bao gồm dời, đổi ngày, giờ, tuyến,…

– Các trường hợp bất khả kháng mà Tàu không thể vận hành: Ví dụ: thời tiết hoặc các điều kiện …gây nguy hiểm khác mà cảng vụ hàng hải không cấp phép cho tàu vận hành….

Điều kiện hủy vé

– Vé hợp lệ được xuất bán từ tài khoản bán vé do Công ty CP Mai Linh Tây Đô cấp cho Phòng Vé, hoặc đại lý;

– Các vé có yêu cầu hủy chưa được sử dụng để lên tàu.

– Các yêu cầu hủy vé phải đƣợc gửi và thực hiện trước giờ khởi hành 24 giờ.

– Các yêu cầu hủy vé trong vòng 24 giờ trước giờ tàu khởi hành không được xem xét

– Khách hàng có yêu câu hủy vé phải xuất trình vé có đủ 2 liên (hoặc cam kết trong biên bản huỷ vé chỉ nhận vé điện tử) và các giây tờ hợp lệ (bao gôm CMND, hộ chiếu…)

Người thực hiện hủy vé

– Khách mua vé tại đâu, thì việc hủy vé sẽ thực hiện tại đó. Ví dụ: khách hàng mua vé tại đại lý, thì tới đại lý xuất vé để làm thủ tục hủy vé.

– Trường hợp khách không có điều kiện huỷ tại địa điểm của đại lý, hành khách có thể tới Phòng vé của Mai Linh Tây Đô để đƣợc hồ trợ.

Phí dịch vụ hủy vé

Tất cả yêu câu hủy vé trước giờ khởi hành 24 giờ đều phải trả phí huỷ vé 30%

Riêng trường hợp đổi chuyến tàu khác, sẽ áp dụng theo quy định của chính sách húy vé và phải đặt lại vé mới.

Đổi thông tin vé

Các trường hợp được đổi thông tin vé

– Đại lý hoặc nhân viên bán vé của Công Ty CP Mai Linh Tây Đô thực hiện sai thao tác dẫn đến thông tin hành khách không chính xác.

– Hành Khách cung cấp thông tin không chính xác và đính chính lại thông tin sau khi vé đã xuất.

– Khách có nhu cầu thay đối hạng ghê hoặc vị trí ngồi trên tàu.

– Khách thay đổi, ngày, giờ đi tàu.

– Đặc biệt Thay đổi hoàn toàn thông tin hành khách (tên, CMND, năm sinh…) hoặc đổi hoàn toàn họ và tên khách

Điều kiện đổi thông tin vé

– Các vé có yêu cầu đôi thông tin chưa được sử dụng để lên tàu.

– Các khách hàng có yêu câu đổi thông tin vé phải xuất trình vé cũ có đủ 2 liên và các giấy tờ hợp lệ (bao gôm CMND, hộ chiều…).

– Yêu câu đổi vé chỉ đƣợc xử lý trước giờ khởi hành tàu 24 giờ.

– Riêng đối với hạng ghế Nguyên Thủ và Thương Gia sẽ hoàn toàn được ưu tiên đổi thông tin vé, bao gồm cả ngày, giờ, thông tin hành khách đều được thay đổi miễn phí trước giờ khởi hành là 01 giờ.

– Trƣờng hợp khách đổi ngày, giờ của tuyến tàu khách đi phụ thuộc vào lượng ghế trống trên tàu của ngày, giờ của tuyến tàu khách đổi có còn ghế trống để khách đổi thông tin vé hay không, nếu không sẽ phải áp dụng chính sách hủy vé.

Người thực hiện đổi vé

– Vé của đại lý nào xuất bán thì đại lý đó chịu trách nhiệm gửi yêu câu đổi thông tin.

– Mỗi vé chỉ được thực hiện đổi thông tin 1 lần. Nếu thay đồi lần 2 thì thực hiện theo quy định về hủy vé và xuất lại vé mới.

Phí đổi thông tin vé

– Tất cả yêu cầu đổi thông tin hành khách trước giờ khởi hành 24 giờ sẽ được miễn phí.

– Khách hàng sẽ không được thanh toán số tiền chênh lệch nếu giá vé mới sau khi đổi thấp hơn giá vé trước.

– Khách hàng phải thanh toán sô tiền chênh lệch nếu giá vé mới sau khi đổi cao hơn giá vé trước.

– Các trường hợp đổi thông tin vé sau khi tàu đã khởi hành sẽ không được giải quyết và không hoàn lại tiền vé.

– Các trường hợp phải nộp thêm chênh lệch giá vé thì khách hàng phải nộp thêm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Các điều khoản khác

1. Phòng Vé hoặc Phòng Kinh doanh khi thực hiện hủy vé phải hoàn lại tiền cho khách hàng đầy đủ sau khi đã khấu trừ phí dịch vụ hủy vé (nếu có).

2. Riêng trường hợp vé mua trong các dịp Lễ, Tết sẽ không được áp dụng chính sách đổi vé như: Đổi ngày, giờ, mà sẽ áp dụng chính sách hủy vé.

3. Các trường hợp khách trễ tàu, trong vòng 30 phút sau khi tàu chạy, các nhu cầu của khách hàng sẽ được giải quyết như sau:

– Nếu khách huỷ vé không đi nữa thì coi như vé cho chuyến tàu đã đi đó hết hiệu lực.

4. Công ty CP Mai Linh Tây Đô có quyền từ chối hủy vé nếu phát hiện các yêu cầu đổi vé không hợp lệ, sai đối tượng, không hoàn đủ chứng từ (Hóa đơn GTGT…). Các trường hợp này,Công ty CP Mai Linh Tây Đô: sẽ không hoàn lại tiền vé mà khách hàng đã mua.

5. Khách hàng mua vé và thanh toán bằng hình thức nào thì sẽ thanh toán cho khách hàng thông qua hình thức thanh toán đó. Ví dụ: khách hàng chuyển khoản thì  sẽ chuyển khoản hoàn tiền cho khách hàng. Khách thanh toán qua ví điện tử thì sẽ đƣợc hoàn tiền qua ví điện tử…

6. Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn tiền qua hình thức chuyển khoản hoặc ví điện tử hoặc thanh toán thẻ sẽ từ 15-30 ngày làm việc. Thời gian Khách nhận lại tiền hoàn vé phụ thuộc vào ngân hàng Khách đang sử dụng hoặc ngân hàng phát hành thẻ, ví điện tử.

7. Các khiếu nại của khách hàng và/hoặc đại lý sẽ đƣợc giải quyết theo trình tự Phòng vé đến Phòng Kinh doanh và đến Ban Giám đốc.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LIÊN HỆ

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Mai Linh Express

Điện thoại: 0989794239 - 0987594294

BẢN ĐỒ